16" Tube Size 7-10

 
ITEM # 515
All white 80% acrylic 20% nylon 
Printer Friendly Format Printer Friendly Format    Send to a Friend  Send to a Friend